https://covid19.ddc.moph.go.th/

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

"Welcome to Ban Klueng Subdistrict Administrative Organization"

 

 ❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 

 ❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐❋๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

 

>> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

 

>> กิจกรรม โครงการ "ร้านค้าธงฟ้า ราคาประหยัด"

    โครงการ "ร้านธงฟ้า ราคาประหยัด" สำนักงานพณิชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับบริษัทอัมพรสรรพสินค้า นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

>> กิจกรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

 

>> กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลบ้านกลึง

     อบต.บ้านกลึง ร่วมกับ อบต.กระแชง  ซ่อมไฟทางสาธารณะริมถนน อย 3011 บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง

  

 

>> กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประพณี

     อบต.บ้านกลึงจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประพณี

>> กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

     อบต.บ้านกลึง ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

>> พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 

>> กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

 

>> โครงการอบรมเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี


 

>> โครงการฝึกอบรมให้คความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในนาข้าว

 

>> โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน

 

>> โครงการกำจัดเหาในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

>> โครงการตรวจสุขภาพฟันในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

>> โครงการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดป้อมแก้ว

 

>> โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

- “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” กองบังคับการตำรวจทางหลวง ดำเนินงานจัดทำ “โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องของการขับขี่ และเป็นการเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ ความปลอดภัย ลดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคลองเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลึง
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านกลึง
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ต.แคออก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลแคออก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการเสริมงานดินเพื่อทำถนนเชื่อมคันคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบาน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมท่อเก่าที่ชำรุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลึง
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก