หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง “สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”