หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง 26 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 035-782494 โทรสาร. 035-782496