ติดต่อ อบต.

 

สถานที่ติดต่อ อบต.

26 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 035-782494

โทรสาร. 035-782496

Visitors: 794