ตั้งคำถาม

หากท่านไม่ได้รับบริการหรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการเพิ่มเติม โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง เลขที่ 26 หมู่ 4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์ 0-357-82494
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
ทำไมไม่จัดงานลอยกระทงโดยให้ลอยกระทงในคลอง
เด็กวัด 2017-11-03 09:52:26 0000-00-00 00:00:00 30 0
เทิดทูลสถาบัน
ร้อย ปจว.๒ 2016-08-09 10:08:14 2016-11-22 10:20:14 68 2
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
เด็กบ้านกลึง 2016-05-31 08:48:27 0000-00-00 00:00:00 101 0